Disclaimer 
 

HIC besteedt veel zorg en aandacht aan de kwaliteit en inhoud van deze website. Toch kan er onvolledige of onjuiste informatie tussen zitten, bijvoorbeeld over de voorwaarden en de prijzen. 

 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bezoekers van de website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van HIC, ook niet via een eigen netwerk.

 

HIC kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de website raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Disclaimer
 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website is HIC niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Hieronder vallen ook de adviezen en informatie over zorgaanbieders, over de behandeling van aandoeningen en over de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. HIC is evenmin aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie, producten of diensten die door middel van deze website verkregen, ontvangen dan wel verleend zijn.