zorg in Nederland
HIC bemiddeld ook voor patienten uit andere landen

 

De Caribische eilanden
Er zijn ook patienten die zorg in Nederland nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen uit landen als Curacao, Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden. Niet alle noodzakelijke zorg kan op die eilanden zelf worden geleverd. Daarvoor is de schaal te beperkt. Patienten met comnplexe aandoeningen worden door de zorgverzekeraars in deze landen naar Nederland uitgezonden voor behandeling in Nederlandse ziekenhuizen. HIC regelt die zorg in opdracht van de lokale zorgverzekeraars.


Oorlogsslachtoffers uit Libie

 

Eind 2011 heeft de overgangsregering in Libie aan de Nederlandse Regering gevraagd of een aantal oorlogsslachtoffers in Nederland behandeld kan worden. Na een debat in de Tweede kamer heeft de Regering ingestemd met de hulpverlening aan een beperkte groep Libische gewonden.

HIC regelt alle logistiek rond deze patienten.