AWBZ algemeen

 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering. Inwoners van Nederland zijn verplicht voor de AWBZ verzekerd. De premie wordt betaald via de belastingen.

 

In de AWBZ zijn de kosten die samenhangen met langdurige en chronische zorg ondergebracht. Zorg in verzorgings- en verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg vallen onder de AWBZ.

 

De eigen bijdrage die u voor de AWBZ betaalt, is afhankelijk van hoeveel u gebruik maakt van de AWBZ en van uw inkomen.

 

 AWBZ in het buitenland

  

De AWBZ is een regionale verzekering. Dat betekent dat de zorg die onder de AWBZ valt alleen in Nederland wordt geleverd en vergoed. Toch kan het voorkomen dat u tijdens een verblijf in het buitenland AWBZ-zorg nodig heeft. Daarvoor heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. 

 

Sinds kort gelden er allerlei beperkende maatregelen rond AWBZ-zorg in het buitenland. Zo hebben mensen die overwinteren in Spanje of Portugal niet automatisch recht op thuiszorg of verpleeghuiszorg. De regelgeving is ingewikkeld. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier een word document downloaden.