HIC rgelet en organiseert
Wat is Holland InterCare?

 

HIC is een bemiddelingsorganisatie. We regelen uw zorg in het buitenland. We bemiddelen tussen u, uw zorgverzekeraar en de zorgverlener van uw keuze in het buitenland. En niet alleen dat. HIC kent de Nederlandse zorgverzekeringswereld. We hebben afspraken met zorgverzekeraars en we weten welke regels en procedures zorgverzekeraars hanteren bij zorg in het buitenland.

 

Voor wie is Holland InterCare?

 

HIC bemiddelt voor mensen die zijn verzekerd in Nederland, maar zorg willen in het buitenland. Het is een hele zoektocht om uit te zoeken waar u het beste terecht kunt, welke kwaliteit een buitenlandse zorgverlener biedt en hoe snel u ergens terecht kunt. Het is vaak niet duidelijk welke kosten wel en niet door uw verzekeraar worden vergoed en of u vooraf toestemming nodig heeft om uw zorg in het buitenland te krijgen. HIC heeft die kennis en kan u snel en adequaat helpen. We kunnen veel voor u regelen. Van het vragen van toestemming aan uw zorgverzekeraar tot het declareren van de kosten. Van het uitzoeken waar u de beste kwaliteit zorg kunt krijgen, tot het regelen van uw verblijf.  

 

 

Samenwerkingspartners

 

HIC is een jonge organisatie. We werken met verschillende zorgverzekeraars.Dat loopt niet altijd even soepel. Dat komt omdat veel zorgverzekeraars van mening zijn dat ze zelf voldoende service aan hun verzekerden kunnen bieden. Om die reden willen ze geen gebruik maken van bemiddelingsorganisaties als Holland InterCare.

 

In de praktijk blijken de meeste zorgverzekeraars echter niet dezelfde service te bieden als HIC. Bij de zorgverzekeraars ontbreekt de kennis over de buitenlandse zorgaanbieders (ziekenhuizen en klinieken).

 

Een zeer belangrijk verschil is het voorschieten van rekeningen. Als HIC bemiddelt dan geeft ze een betalingsgarantie aan het ziekenhuis of de kliniek in het buitenland en ze betaalt ook de rekening. Bij de zorgverzekeraars is dat niet mogelijk. U moet dan eerst zelf de rekening betalen en deze naderhand declareren bij uw zorgverzekeraar. Dat gaat al snel om vele duizenden euro's. Dat kan niet iedereen zo maar voorschieten.