Hoe werkt het?
Wat doet de HIC precies? 

 

HIC regelt alles rondom uw zorg in het buitenland. Het kan gaan om het uitzoeken van de beste kliniek tot het organiseren van uw reis. Zodra u HIC benadert met een concrete vraag, bijvoorbeeld of HIC een dialyse kan regelen tijdens uw vakantie in Hurgada, Egypte, gaat HIC direct aan de slag. Als we nog geen contract hebben, neemt HIC contact op met het dialysecentrum ter plaatse en zoekt uit wat de kwaliteit van het centrum is. HIC controleert onder andere op de kwaliteit van het water, de aanwezigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen en medische specialisten en de procedures die daar gelden.

 

Als de kwaliteit van de instelling aan de minimumeisen van HIC voldoet, controleert HIC of u daar op de gewenste tijdstippen terecht kunt, of er vervoer voor u is en of alles goed is geregeld. Dan nemen wij contact op met uw zorgverzekeraar. Wij regelen dat u toestemming krijgt en dat de kosten voor u kunnen worden gedeclareerd. Als alles is geregeld, nemen wij contact met u op. Dan kunt u uw vakantie of reis plannen.

 

Na afloop informeert HIC naar uw ervaringen. Was de kwaliteit in orde? Bent u goed verzorgd? Was alles wat verband hield met de dialyse goed geregeld? Deze informatie gebruikt HIC voor de verdere relatie met deze zorgaanbieder. Op deze manier leert HIC steeds meer om u beter te kunnen helpen.

Wat te doen bij onvoldoende kwaliteit?

 

Als HIC bijvoorbeeld in Hurgada, in Egypte, geen dialysekliniek kan vinden die aan de minimum kwaliteitseisen voor dialyse voldoet, bijvoorbeeld omdat er geen medische specialisten of niet voldoende verpleegkundigen zijn, neemt HIC contact met u op. HIC zal u adviseren om niet naar het betreffende dialysecentrum te gaan. In overleg kan er een andere kliniek voor u worden gezocht. HIC kan u adviseren over mogelijke alternatieven in de regio of over een andere vakantiebestemming. Als u toch besluit naar Hurganda te gaan, kan HIC dit alsnog voor u regelen. HIC draagt in dat geval geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg: dat risico is dan volledig voor u.