Kwaliteit in de zorg

 

De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen goed. Er zijn verschillende soorten kwaliteit, zoals de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van de behandeling. Ook is er een meer structurele kwaliteit van onder andere de gebouwen, de apparatuur en de schoonmaak.

 

Er zijn wettelijke richtlijnen om de zorgkwaliteit aan te toetsen, onderverdeeld in algemene en specifieke richtlijnen. In de algemene richtlijnen staat waar bijvoorbeeld een ziekenhuis aan moet voldoen. Dat gaat onder andere over de locatie van het ziekenhuis, de apparatuur, de gekwalificeerde hulpverleners en het kwaliteitssysteem. De specifieke richtlijnen zijn voor specifieke instellingen en klinieken. In een dialysekliniek wordt de kwaliteit bijvoorbeeld vooral gemeten aan de apparatuur, de kwaliteit van het water en de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen en technici.

 

Er zijn Nederlandse richtlijnen maar ook Europese en Amerikaanse. Ook zijn er kwaliteitssystemen, gebaseerd op certificaten, zoals ISO en HKZ en kwaliteitsinstituten om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te toetsen. Zo kent Nederland het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO), een kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een toezichthouder op de kwaliteit van zorg. 

Kwaliteit verschilt per land

 

Veel landen hebben kwaliteitseisen en kwaliteitssystemen waar zorgverleners en zorginstellingen aan moeten voldoen. Het is echter niet altijd duidelijk wat die eisen precies zijn. Ook is er niet altijd informatie beschikbaar over de controle op kwaliteit en of de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gecontroleerd en gehaald.

 

Minumum kwaliteitseisen HIC

 

HIC gaat in principe uit van de kwaliteitseisen zoals deze per land zijn geformuleerd.  

 

Klanteninformatie

 

HIC steeksproefgewijs klanten naar hun ervaringen. Is uw behandeling goed verlopen? Bent u tevreden? HIC gebruikt deze informatie om te beoordelen en te controleren of de betreffende zorgverlener nog aan de minimumeisen voldoet. Zo verzekeren wij ons van actuele informatie om u de volgende keer nog beter van dienst te zijn.