Het Zorginstituut Nederland

 

Het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) is een overheidsinstelling op het terrein van de wettelijke zorgverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het ZiN onderzoekt voortdurend of de samenstelling van het basispakket evenwichtig is en bevordert zo de toegang van verzekerden tot de zorg die zij nodig hebben. Om er voor te zorgen dat burgers de verzekerde zorg krijgen die ze nodig hebben, heeft het ZiN een rol tussen de politiek en ministeries (beleidsbepalers) en de zorgverzekeraars en zorgverleners (uitvoerders). Het ZiN heeft daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 

  • Pakketbeheer: het ZiN beoordeelt nieuwe en bestaande zorgvormen en adviseert over opname in het verzekerde pakket. Op de ZiN-site voor professionals kunt u informatie vinden over de beoordelingsprocedure en de rol van de Adviescommissie Pakket.
  • Fondsbeheer: het ZiN beheert de premies die voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ worden ingehouden of afgedragen.
  • Verzekeraarsfinanciering: het ZiN berekent de budgetten die de zorgverzekeraars krijgen voor de uitvoering van wetten.  

 

  • Centrale uitvoering: het ZiN verzamelt op veel deelterreinen informatie - zowel statistisch als financieel - en verzorgt de internationale samenwerking tussen Nederland en andere EU-/verdragslanden op het gebied van de zorgverzekeringen. 
Bestuurlijke besluiten

 

Bij een aantal taken neemt het ZiN bestuurlijke besluiten, waartegen door belanghebbenden eventueel bezwaar kan worden gemaakt. De rechtsgeldige ondertekening van deze besluiten is vastgelegd in een aantal besluiten tot mandaat en volmacht. Meer informatie daarover vindt u bij de ZiN-informatie op de site voor professionals.

 

Contact

 

Wilt u contact opnemen met het ZiN, kijk dan voor de benodigde gegevens op de pagina Contact