Zorgaanbod | per land / locatie | Duitsland | gecontracteerde aanbieders
Zorgaanbieders in Duitsland

 

HIC heeft met een aantal grote ketens van zorgaanbieders in Duitsland gesprekken gevoerd met als doel contracten te sluiten:

  • De Median Kliniken
  • De Helios Kliniken
  • Euromedics

Deze private ziekenhuizen en klinieken hebben een breed zorgaanbod en bieden naast uitstekende zorg ook heel goede verblijfsvoorzieningen, soms zelfs vijf sterren accommodaties. De klinieken zijn zeer patiëntgericht en effectief. Op hun websites kunt u alle informatie terugvinden. Over kwaliteit, omzet, winst, certificering, kwalificaties van hun specialisten en andere hulpverleners en nog veel meer. Deze openheid wijkt af van andere Duitse ziekenhuizen; die komen daar maar heel langzaam mee over de brug.

 

Median

 

De Median organisatie bestaat sinds 2000 en heeft nu 36 locaties in Duitsland. Ze hebben bestaande ziekenhuizen overgenomen en die gerenoveerd of herbouwd. Daarmee zijn uiterst moderne ziekenhuizen ontstaan die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

 

Verschillende klinieken zijn gespecialiseerd in orthopedische chirurgie, waaronder knie- en heupoperaties, in combinatie met revalidatie. De wachttijden zijn relatief kort (twee weken) en er is een aantal klinieken die vlak over de Nederlandse grens zijn gevestigd.

 

Helios 

 

Tot de Heliosorganisatie behoren 43 ziekenhuizen en 19 klinieken, verspreid over heel Duitsland. De ziekenhuizen zijn zogenaamde acutkrankenhäuser en de klinieken zijn gericht op revalidatie en rehabilitatie. 

 

Euromedics

 

Deze keten van vooral nierdialyseklinieken maar ook enkele ziekenhuizen heeft vooral veel vestigingen in de voormalige oostbloklanden. In Duitsland betreft het slechts een beperkt aantal vestigingen.