Zorginformatie | niet verzekerde zorg
Niet verzekerde zorg

 

Onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt alle kortdurende, op genezing gerichte zorg. Het basispakket zorgt ervoor dat iedere Nederlander is verzekerd van noodzakelijke medisch zorg. De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het pakket bevat alle noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuiszorg, medicijnen en huisartsenzorg. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar. Alle verzekerden van één zorgverzekeraar betalen dezelfde nominale premie voor hetzelfde product. Premiedifferentiatie, het hanteren van een verschillende premie op basis van leeftijd, gezondheid, inkomen of geslacht, is niet toegestaan. 

 

Op het polisblad van uw zorgverzekering dat u jaarlijks ontvangt, staat omschreven welke zorg wordt vergoed. Deze omschrijving is voor iedere zorgverzekeraar in Nederland hetzelfde.

 

Zorg die door de Nederlandse regering als niet noodzakelijk wordt beschouwd, zoals veel vormen van tandheelkunde en correctieve of plastische chirurgie, is vaak opgenomen in een aanvullende verzekering (AV).

 

Aanvullende verzekeringen

 

Aanvullende Verzekeringen (AV's) worden door alle zorgverzekeraars aangeboden.  


Deze AV's verzekeren zorg die niet is gedekt in de basisverzekering. De inhoud, de kosten en de voorwaarden van aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar.

 

Verschillende AV pakketten

 

Zorgverzekeraars bieden naast de basisverzekering uiteenlopende aanvullende pakketten aan. Als u aanvullende bent verzekerd, vindt u de dekking van die AV terug in het polisblad van uw verzekering.

 

Als u een aanvullende verzekering heeft, houden wij daar rekening mee bij de afspraken die wij maken met uw zorgverzekeraar en de zorgverlener van uw keuze. 

Lees verder.