Zorginformatie | planbare zorg
Planbare zorg

 

HIC richt zich op planbare zorg, ook wel electieve zorg genoemd. Dat zijn alle behandelingen en alle zorg die vooraf te plannen zijn. Het kan gaan om een knieoperatie waarvoor in Nederland een wachtlijst bestaat, maar waarvoor u wel snel in het buitenland terecht kunt, of over een revalidatie. Maar ook als u een specifieke zorgverlener op het oog heeft buiten Nederland, die gespecialiseerd is in een bepaalde behandeling, kan HIC u helpen. Of als u op vakantie wilt en dialysepatient bent.

 

Planbare zorg en regels

 

De meeste behandelingen in het buitenland worden door uw Nederlandse zorgverzekeraar vergoed. Daar zijn wel regels aan verbonden. Zo moet het gaan om behandelingen die ook in Nederland worden vergoed en die niet duurder zijn dan vergelijkbare behandelingen in Nederland.


Als er sprake is van een ziekenhuisopname moet de zorgverzekeraar vooraf toestemming verlenen. Dat is meestal geen probleem maar soms heeft de zorgverzekeraar hier extra regels bij. Bijvoorbeeld als het gaat om experimentele behandelingen. Of om behandelingen waarvan Nederlandse behandelaars vinden dat die niet nodig of overbodig zijn.