Zorgaanbod | per land / locatie | Algemeen
U heeft een zorgpolis bij een zorgverzekeraar in Nederland

 

Hieronder vindt u algemene informatie over zorg in het buitenland zoals u dat kunt lezen op de website van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ).

 

Als u een zorgpolis heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar, dan bent u als volgt verzekerd voor ziektekosten tijdens uw vakantie:

 

Dekking op basis van uw zorgpolis

 

De dekking van de basisverzekering is niet beperkt tot Nederland. Uw zorgverzekeraar kan ook in het buitenland gemaakte kosten van zorg vergoeden. De hoogte van die vergoeding wordt echter bepaald door de tarieven die gangbaar zijn in Nederland of zoals aangegeven in uw polis. Het is daarom goed mogelijk dat de kosten niet of niet volledig door de basisverzekering worden gedekt; een aanvullende of een reisverzekering blijft dan nog steeds nodig.

 

Dekking op basis van de zorgverzekering in uw vakantieland

Nederland heeft met een groot aantal omringende landen afspraken gemaakt om elkaars verzekerden te helpen bij het verkrijgen van medische zorg.

 In deze landen heeft u recht op de medische zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van het betreffende land; de kosten voor die zorg worden achteraf met Nederland verrekend.

  • Voor de EU-/EER-landen en Zwitserland kunt u bij uw zorgverzekeraar een Europese Verzekeringskaart (EHIC) aanvragen, waarmee u in die landen recht heeft op noodzakelijke medische zorg.
  • Voor een aantal landen is de EHIC niet geldig. Daarvoor moet u een apart formulier aanvragen bij uw zorgverzekeraar, het 111 formulier aanvragen. In deze landen is de zorg beperkt tot spoedeisende medische zorg. Lees verder 
  • In Australië kunt u ook gebruik maken van de EHIC. Daarmee wordt (een deel van) spoedeisende medische zorg vergoed.

In de landen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt over het leveren van medische zorg aan elkaars verzekerden, bent u voor vergoeding van kosten altijd aangewezen op de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar en uw reisverzekering.

Lees verder