HollandIntercare BV | doelstellingen
Doelstellingen Holland InterCare  

 

Het doel van Holland InterCare (HIC) is het bieden van bemiddeling en service aan Nederlandse verzekerden die (een deel van) hun zorg buiten de grenzen van Nederland willen ontvangen. HIC sluit daarvoor overeenkomsten met Nederlandse zorgverzekeraars en met buitenlandse zorgverleners.

 

HIC heeft een overeenkomst met Agis Zorgverzekeringen. Agis is opgegaan in de Achmeagroep.  

 

Op verzoek en in opdracht van patienten of potentiele patienten kan HIC voor alle Nederlanders bemiddelen ongeacht wie hun zorgverzekeraar is.

 

HIC heeft op dit moment al contracten met een aantal buitenlandse zorgaanbieders. Dat aantal wordt geleidelijk uitgebreid. Klik hier voor een overzicht van de buitenlandse zorgaanbieders waar HIC al een overeenkomst mee heeft.

 

 

 

 

 

 


Doel HIC volgens statuten 

 

De vennootschap Holland InterCare BV heeft tot doel het bemiddelen tussen u, uw zorgverzekeraar en de zorgverlener naar uw keuze wanneer u zorg in het buitenland wilt ontvangen.

 

 

Het gaat om mensen die bij een Nederlandse zorgverzekeraar zijn verzekerd. Ook regelt HIC overige diensten die te maken hebben met uw zorg in het buitenland. Ze geeft advies en biedt deskundigheid wat betreft het verzekeren en declareren van de door u gewenste gezondheidszorg. HIC is daarbij bereid voor u garant te staan en maakt zich sterk om u de kwalitatief beste gezondheidszorg aan te bieden.