HollandIntercare BV | achtergrond
Ontstaan  

 

Holland InterCare BV is geinspireerd door de werkzaamheden van de voormalige Stichting  Holland Intercare. Deze stichting is in 1993 opgericht door ZAO Zorgverzekeringen met als doel de activiteiten rond de zorgverlening van mensen uit Suriname in Nederland vorm te geven. 

 

Door slechte economische ontwikkeling is de kwaliteit van de medische zorg in Suriname teruggelopen. Het Academische Ziekenhuis in Paramaribo kon steeds minder complexe operaties uitvoeren door een gebrek aan voldoende gekwalificeerde specialisten, de juiste apparatuur en medische middelen.

 

Regeling Laagfrenquente Aandoeningen

 

In 1993 is er een afspraak gemaakt tussen Nederland en Suriname waarbij Surinamers die niet in Suriname behandeld konden worden, in Nederland een operatie of behandeling konden krijgen. Dit gebeurde op kosten van de Verdragsmiddelen - de gelden die Nederland bij de onafhankelijkheid van Suriname ter beschikking heeft gesteld.

 

Deze overeenkomst, de zogenaamde RLA-regeling (Regeling Laagfrequente Aandoeningen), is tot 2005 door de stichting Holland Intercare uitgevoerd. De regeling is na 2005 beëindigd.

 

Antillen en Aruba

 

De stichting bemiddelde sinds halverwege de jaren negentig ook voor mensen uit Aruba en de Nederlandse Antillen.

 Stichting gaat op in Agis  

 

In 2006 is de stichting Holland Intercare opgegaan in Agis Zorgverzekeringen. Vanaf dat moment werden Surinamers niet meer in Nederland behandeld. Ook Arubanen kwamen steeds minder vaak naar Nederland voor zorg. De zorg in Nederland was te duur geworden voor deze landen. Het merendeel van de patiënten die nog steeds niet in eigen land behandeld kunnen worden, gaat nu naar ziekenhuizen in de regio, zoals in Colombia en Venezuela. Een kleine groep patiënten, vooral uit Curacao en Aruba, wordt nog steeds in Nederland geholpen. Agis zorgverzekeringen regelde voor deze groep alle afspraken met de Nederlandse zorgverleners.

Per 31 december 2010 is Agis vanwege juridische en belastingtechnische overwegingen gestopt met deze activiteiten.

 

Holland InterCare BV  

 

In 2008 heeft Agis Zorgverzekeringen besloten dat zij meer service wil bieden aan patiënten die vanuit Nederland voor medische zorgverlening naar het buitenland gaan. Omdat het aantal mensen dat deze zorg wil niet groot genoeg is voor het opzetten van een aparte afdeling binnen Agis, is besloten hier een aparte onderneming voor op te richten. Dat is HIC. Deze onderneming kan daarom ook voor andere zorgverzekeraars werken.

 

Holland InterCare BV is formeel in april 2009 opgericht.

Agis Zorgverzekeringen (Agis Participaties BV) is sinds 2013 geen aandeelhouder meer van Holland InterCare.