Zorgaanbod | kwaliteit en kwaliteitscriteria
Kwaliteit 

 

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg gedeeltelijk bij de overheid, gedeeltelijk bij de zorgverleners en gedeeltelijk bij de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid van de overheid kent drie niveaus:

  • Het toetsen van de bodemkwaliteit en normen voor verantwoorde zorg;
  • Het toetsen van de uitkomsten van zorg op de Nederlandse bevolking;
  • Het toetsen van de tevredenheid van mensen over de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van zorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Bij afwijkingen van de bodemkwaliteit wordt de zorgverlener aansprakelijk gesteld. Bij afwijkingen van gezondheid op populatieniveau wordt de overheid aangesproken. Bij afwijkingen op toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit ligt de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar.

 

HIC en kwaliteit  

 

De regels die Nederland heeft om de kwaliteit van zorg te waarborgen, zijn in het buitenland niet geldig. Ieder land kent daar zijn eigen wet- en regelgeving voor. Voor HIC en voor u als klant van HIC, is de kwaliteit van de geleverde en te leveren zorg het aller belangrijkste.


Iedere buitenlandse zorgverlener waarmee HIC een contract heeft, moet voldoen aan minimum kwaliteitseisen. Deze verschillen per soort zorgverlener. Voldoet de zorgverlener niet aan de minimumeisen, dan zullen we met die zorgverlener geen contract sluiten. Het kan voorkomen dat u toch kiest voor een zorgaanbieder waar HIC om die reden geen contract mee heeft. Dat kan zijn omdat u daar goede verhalen over heeft gehoord of omdat u de situatie ter plaatse kent. HIC wil dan wel als bemiddelaar voor u optreden, maar u zult begrijpen dat we in dat geval geen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de kwaliteit van de zorg die u daar ontvangt

 

Ook komt het voor dat in een land, regio of plaats weinig keuze is, zodat u dan bent aangewezen op een zorgverlener zonder overeenkomst met HIC. Ook dan kan HIC u behulpzaam zijn, maar met hetzelfde voorbehoud over de kwaliteit van de geleverde zorg.