Zorgaanbod
Algemeen  

 

Er zijn vele tienduizenden en waarschijnlijk honderdduizenden zorgaanbieders buiten Nederland. Het is niet mogelijk om over al deze zorgaanbieders informatie te verstrekken. HIC moet zich daarom beperken. Op deze website vindt u informatie over de meest gebruikte zorgaanbieders door klanten van HIC. De informatie is gerangschikt naar behandeling en aandoening en naar locatie en land. Hoe meer informatie HIC van haar klanten krijgt, hoe meer informatie er ook voor u op deze website beschikbaar zal zijn. Zo leert HIC en zo kunnen wij u uiteindelijk het beste helpen.

 

Gecontracteerde zorgaanbieders  

 

Als HIC een contract heeft met een zorgaanbieder, vindt u de informatie daarover op deze site.

 


Het gaat hierbij om informatie over deze zorgaanbieders en over de kwaliteit zoals deze in onze kwaliteitscriteria is geformuleerd. 

 

De lijst van zorgaanbieders waarmee we contacten onderhouden en waarmee we overeenkomsten sluiten groeit dagelijks.