Cerebro-vasculair accident (CVA)

 

Cerebro-vasculair accident (CVA) is de medische term voor een beroerte. Ze worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA's (hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA's (herseninfarcten).

CVA is een belangrijke doodsoorzaak. Ook raken veel mensen invalide door een beroerte. Welke verschijnselen er optreden, is afhankelijk van de plaats van de beroerte. De verschijnselen nemen na een paar weken tot maanden af. Toch kunnen de restverschijnselen heel ernstig zijn. Hoe iemand herstelt, verschilt per persoon. De meest voorkomende verschijnselen zijn:

 • verlamming van één helft van het lichaam (bij CVA in de linkerhersenhelft verlamming in rechterlichaamshelft, en andersom). Zie ook hemiplegie;
 • spasticiteit en spasme van één helft van het lichaam of een been of arm;
 • blindheid aan één kant (hemianopsie). Ook dubbelzien aan één kant (diplopie) komt voor;
 • geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief/interesse;
 • epileptische aanvallen van het gehele lichaam of een gedeelte van het lichaam;
Vervolg CVA 

 

 • vermoeidheid;
 • moeilijkheden met kauwen/slikken/praten door verlamming van spieren in de mond;
 • problemen met taal (schrijven, spreken (afasie), begrijpen, lezen);
 • gedragsverandering;
 • duizeligheid, verstoord evenwicht;
 • incontinentie;
 • plotseling opzettende, zeer hevige hoofdpijn.
 •  

  Bij een CVA in de taaldominante hersenhelft (in 95% van de bevolking is dat de linker hersenhelft) kan afasie optreden. Dat is bijvoorbeeld het niet meer kunnen praten of woorden niet kunnen begrijpen. Men kan moeite krijgen met het herkennen van dingen, evenals het uitvoeren van alledaagse handelingen.

   

  Bij een CVA in de niet-taaldominante hersenhelft (bij 95% van de bevolking is dat de rechter hersenhelft) kunnen er emotionele veranderingen optreden. Symptomen hiervan zijn overschatting van het eigen kunnen, impulsief gedrag en een verstoord inzicht in de eigen emoties. Ook ontstaan er vaak moeilijkheden met het inschatten van ruimte en tijd