Hart- en vaatziekten  

 

Hart- en vaatziekten komen veel voor onder de Nederlandse bevolking. Vooral op wat oudere leeftijd is het een veelvoorkomende (chronische) aandoening. Vaak leidt hartfalen, na bijvoorbeeld na een infarct, tot levenslange zorg. Dat kan betekenen dat de mobiliteit afneemt en dat er toezicht en zorg uit de nabije omgeving nodig is. Op vakantie gaan wordt moeilijk en langer verblijf in het buitenland is bijna niet meer mogelijk. Voor mensen die een tweede huis bezitten in het buitenland is een hartaandoening vaak de reden om dit huis te verkopen. Er kan immers nauwelijks meer gebruik van worden gemaakt. Dat kan ook anders. HIC kan u helpen zorg te regelen op uw tweede adres.

 

Continuiteit van zorg

 

Hartrevalidatie of chronisch hartfalen kan prima in het buitenland worden georganiseerd. Het vraagt alleen om maatwerk, omdat de eisen en wensen van de patiënt gekoppeld moeten worden aan de mogelijkheden van de vakantie of verblijfslocatie. Met de introductie van moderne technologieën, zoals bewaking op afstand en via internet, kan ook de eigen cardioloog in Nederland bij het zorgverleningsproces betrokken blijven. Ook dit vraagt om maatwerk en afspraken zowel in als buiten Nederland. HIC kan daarbij behulpzaam zijn.

 


 

 

 

Overwinteraars

 

Een groeiende groep mensen verblijft in de wintermaanden enige tijd in een warmer klimaat.Vaak in Zuid Spanje, maar Zuid Frankrijk en Italië zijn ook populair.

 

Onder die groep zitten ook (chronische) hartpatiënten. Ook zij hebben belang om op hun vakantie- of verblijfsadres de zorg goed te regelen.