Dialyse in het buitenland

 

Bent u dialysepatient en wilt u op vakantie naar het buitenland? HIC kan u daarbij helpen. We kunnen overal in de wereld dialyses regelen. We zoeken een passende dialysekliniek, we maken de afspraken, we betalen de kosten en we declareren die kosten bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dan geen geld voor te schieten wat u later moet declareren bij uw zorgverzekeraar. We regelen ook dialyses in "moeilijke" situaties zoals in Soedan of Ethiopie. We zoeken kwalitatief goede dialyseklinieken -vaak verbonden aan academische ziekenhuizen- en maken afspraken direct met deze klinieken.

 

Vervoer

 

Bij dialyse in het buitenland is ook het vervoer van het verblijfadres naar de kliniek en terug van belang. Soms liggen die twee bestemmingen ver uit elkaar omdat er dichterbij geen dialysekliniek te vinden is. De zorgverzekeraar geeft meestal toestemming voor de vervoerskosten. Bij eigen vervoer een bedrag van 25 cent per kilometer en bij taxivervoer een maximaal bedrag van 1,29 per kilometer (prijspeil 2010). Tot een maximum van 200 kilometer per enkele reis. De verzekerde dient dan achteraf de rekening in. Op vervoer in binnen- en buitenland is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing van 91 euro (prijspeil 2010).

 Als je twee maanden in het buitenland verblijft en je moet driemaal in de week 200 km per dag rijden met een taxi dan kunnen die kosten heel behoorlijk oplopen. Tot duizenden euro's (of dollars) per periode. Dat is soms heel veel geld om zelf voor te schieten en vervolgens ook nog meerdere maanden te wachten tot het geld via de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Via Holland InterCare gaat dat veel sneller. We schieten zonodig het geld voor zodat u niet op uw uitgaven hoeft te beknibbelen.


Samenwerking

 

 Holland InterCare werkt samen met veel organisaties. In de eerste plaats de Nederlandse dialyseklinieken. Voor iedere buitenlandse dialyse moeten de medische gegevens ook naar de buitenlandse kliniek worden gestuurd. Uitslagen rond hepatitis, Aids en MRSA zijn altijd nodig. Wij regelen desgewenst dat deze gegeven bij de buitenlandse kliniek beschikbaar komen.

 

Holland InterCare werkt ook samen met andere Nederlandse instellingen. Bijvoorbeeld met internationale hulpdiensten. Deze zijn bij spoedeisende hulp vaak betrokken bij het regelen van de noodzakelijke zorg in het buitenland. Ook op dat terrein kan Holland InterCare veel meerwaarde bieden. Zowel voor de patient als voor de zorgverzekeraar.