Medische zorg in binnen- en buitenland

 

Holland InterCare (HIC) assisteert bij het krijgen van medische zorg in het binnen- en buitenland. HIC bemiddelt tussen u, uw zorgverzekeraar en de zorgverlener van uw keuze. Het gaat daarbij in principe om verzekerde zorg, om zorg die u ook via uw zorgverzekeraar vergoed krijgt.

 
Medische zorg vanuit Nederland naar het buiten;land

 

Wilt u een medische ingreep in het buitenland, maar weet u niet hoe dat moet? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld vakantiedialyse of zorgverlening tijdens uw vakantie dan kunt u bij HIC terecht. 

Lees verder

 

Medische zorg vanuit het buitenland in Nederland
HIC bemiddeld ook zorg vanuit het buitenland naar Nederlandse ziekenhuizen. Bijvoorbeeld vanuit de voormalige Nederlandse Antillen of oorlogsslachtoffers vanuit Libie naar Nederland.

Lees verder

 

Hoe werkt het?

 

Als u een medische ingreep, een revalidatietraject of andere zorg buiten Nederland wilt ontvangen, kan HIC dat voor u regelen. Om zorg in het buitenland door uw Nederlandse zorgverzekeraar te laten vergoeden, heeft uw verzekeraar procedures en regels opgesteld.

 


HIC heeft deze kennis in huis en biedt u actuele en deskundige informatie. Niet alleen over welke zorg u van uw verzekeraar vergoed krijgt, maar ook over locaties, behandelaars, deskundigheid en kwaliteit heeft HIC expertise en kennis om u daarbij te helpen.

Lees verder

 

HIC organiseert en regelt voor u

 

Het vraagt kennis, tijd en energie om alles goed te regelen: de afspraken, het verblijf, de nazorg, de betaling. Als het nodig is vragen we namens u toestemming bij uw zorgverzekeraar. We maken de afspraken met de zorgverlener van uw keuze, we betalen de kosten en we declareren deze kosten bij uw zorgverzekeraar. En als u dat wilt, regelen we ook de reis en het verblijf voor u.

Lees verder